<div align="center"> <h1>Anter - płatnerz</h1> <h3>Wyrób hełmów i uzbrojenia ochronnego</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.anter.boo.pl" rel="nofollow">http://www.anter.boo.pl</a></p> </div>